ZS76: Rok Szkolny 2015-2016

do zadumy: Szczęśliwym być, film

trwają prace modernizacyjne - zawartość serwisu zostaje przystosowywana do urządzeń mobilnych - przepraszamy za utrudnienia

e-Dziennik

Plany Lekcji

Szachy w Szkole

Bezpieczna Szkoła

Kalendarz

Poczta

Biblioteka

Reportaże

Regulaminy

Gazeta PRZERWA

Pedagog

Listy podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016
lista dostępna jest również na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie
• szkoła podstawowa …
• gimnazjum …


Pomoc materialna w roku szkolnym 2015/2016
• Dofinansowanie zakupu podręczników: druk nr 1 – Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016
• Dofinansowanie zakupu podręczników: druk nr 2 – Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016
• Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
• Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkołach w terminie do dnia 10 września 2015 r.
a) wzory wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników wraz z instrukcją ich wypełniania:
– druk nr 1 dotyczący uczniów klasy III szkoły podstawowych oraz uczniów klasy IV technikum,
– druk nr 2 dotyczący uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pobierających naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży z wyjątkiem klasy I, II i IV szkoły podstawowej, oraz klasy I gimnazjum.
b) wzory tabel zawierające dane dotyczące uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, które dyrektor powinien złożyć w Urzędzie Dzielnicy / Miejskim Biurze Finansów Oświaty- łącznie 4 tabele (§ 5 ust.1 rozporządzenia).
Źródło informacji: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016 należy złożyć w szkole w terminie do 15 września 2015 r.
Źródło informacji: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy


Tematy projektów edukacyjnych 2015/2016
• czytaj dalej …


Wyprawka ucznia klasy 1 w roku szkolnym 2015/2016
• czytaj dalej …Wyposażenie do Oddziału Przedszkolnego (ZERÓWKI) w roku szkolnym 2015/2016
• czytaj dalejObserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.